Celkovou částku si může rodič rozložit na dva, tři i čtyři roky, a podle toho si určí měsíční výši příspěvku. Nárok na příspěvek zaniká tehdy, pokud byla vyčerpána celá částka, anebo když dítě dosáhlo věku 4 roky.

Výše RP se neměnila už sedm let. A protože nyní platy, mzdy, příjmy státního rozpočtu, ale i ceny rostou, podalo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh na zvýšení RP a vláda ho podpořila, prošel i třetím čtením. Od ledna roku 2020 má být rodičovský příspěvek navýšen u jednoho dítěte ze současných 220 tisíc korun na 300 tisíc Kč a z 330 tisíc na 450 tisíc korun u dvojčat a vícerčat. Toto zvýšení o 80 a 120 tisíc korun by se mělo týkat rodičů s dětmi do čtyř let věku, kteří ještě aktivně příspěvek pobírají. Poslanecká sněmovna návrh schválila 6. listopadu 2019 a předala ho Senátu. Ten však novelu dne 4. 12. 2019 sněmovně vrátil s požadavkem, aby se navýšení rodičovského příspěvku týkalo i těch rodičů dětí do 4 let, kteří už příspěvek v původní výši 220 tisíc Kč vyčerpali. Zákonodárci by se tedy měli novelou zabývat znovu, pravděpodobný termín je 17. 12. 2019. Takže je možné věřit, že rodiče, kterých se to týká, dostanou zvýšení RP pod vánoční stromeček.

Jakou maximální měsíční částku může rodič čerpat?

Měsíční výši rodičovské si zvolí rodič sám podle svých potřeb. Odvíjí se ale také od předchozích příjmů, tedy od denního vyměřovacího základu. Jestliže rodič (například student) nedoloží předchozí příjmy, je navržena maximální měsíční hranice čerpání na 10 tisíc Kč.

Bude se muset o zvýšení rodičovského příspěvku žádat?

Nikoliv, navýšení proběhne automaticky. Příjemci, kterých se bude zvýšení rodičovského příspěvku týkat, budou upozorněni písemně, a to tehdy, jakmile novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše prezident republiky. Příspěvek bude po novém roce vyplácen ve stejné měsíční výši, pokud si rodič nepodá na Úřad práce žádost o změnu výše měsíční částky. Žádat lze osobně, elektronickým formulářem, anebo poštou. V případě nejasností se může rodič dostavit na Úřad práce a jeho pracovníci mu vše vysvětlí tak, aby věděl, jak má postupovat. Kromě toho je rodičům k dispozici také e-mailová adresa rodicak@uradprace.cz; tam se mohou obracet se svými dotazy.

Aktuální a podrobnější informace se můžete dočíst na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.