Každý, kdo někdy žádal o půjčku nebo úvěr, se setkal s pojmem úvěrový registr. Úvěrový registr je databáze, ve které jsou uvedeni dlužníci. Dlužníkem není jen ten, kdo někdy nezaplatil včas splátky úvěru, ale i ten, kdo se zpozdil s pravidelnými platbami (elektřina, plyn, nájemné, telefon aj.). Dlužníkem je však i ten, kdo vše platí včas a přesně. Úvěrový registr tak obsahuje jak informace negativní, tak pozitivní. Banky i nebankovní společnosti využívají služeb úvěrového registru, když si potřebují ověřit, jakou má dlužník platební morálku a zda nemá negativní záznamy. Je zde možno zkontrolovat i množství dluhů.

Registrů je více

Pokud se budete mít zájem dozvědět se o registrech dlužníků něco více, zjistíte, že hodně využívány jsou čtyři úvěrové registry: registr dlužníků Solus, Centrální registr dlužníků ČR (CERD), Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Banky často nahlížejí i do centrálního registru úvěrů (CRÚ). V těchto registrech se ukládají informace o klientech, věřitelé si tyto informace mohou právě prostřednictvím registrů vyměňovat. Nejčastěji jsou zkoumány informace o platební morálce klientů a jejich důvěryhodnosti, předmětem kontrol bývá i množství dluhů. Negativní záznamy v některém z úvěrových registrů mohou znamenat automatické zamítnutí žádosti o půjčku u bank i nebankovních společností.

Jak se dostanete do úvěrového registru

Do některého z úvěrových registrů se dostane každý, kdo někdy zažádal o úvěr, bez ohledu na to, zda mu byl některý z úvěrových produktů poskytnut. Zápis v registru zůstává ještě nějakou dobu i poté, co byl úvěr splacen. Věřitel tak může být informován o tom, zda a jak klient svůj závazek splácel, pokud bylo vše v pořádku, může zápis v registru působit i ve prospěch klienta. Každý, kdo v termínu splácel a závazek uhradil, získává v případě dalšího úvěru na důvěryhodnosti a zvyšuje se jeho bonita. Skoro všechny banky i nebankovní společnosti spolupracují s některým z úvěrových registrů, každý žadatel o půjčku podepisuje souhlas s prověřením údajů v některém registru, popřípadě ve všech registrech.

Informace o sobě si můžete ověřit

Pokud byste chtěli vědět, jaké informace jsou o vás v registrech vedeny a tyto informace si prověřit, můžete zažádat o výpis z úvěrového registru. Za tento výpis je však nutno zaplatit. Ve výpisu si můžete ověřit, které z vašich závazků jsou zde zaznamenány, a jaké informace o vás může věřitel zjistit. Vzhledem k tomu, že se většina poskytovatelů bankovních i nebankovních úvěrů a půjček zavázala k zodpovědnému úvěrování, musíte počítat s tím, že při každé žádosti o další úvěr bude v úvěrovém registru ověřována celková výše závazků, a pokud by hrozilo předlužení, nebude úvěr poskytnut. Předlužený klient je považován za rizikového a dá se u něj předpokládat, že by v budoucnu mohl přestat plnit své závazky.

Registry si vyměňují informace

Některé z úvěrových registrů spolupracují a vzájemně si vyměňují informace o klientech. To jim umožňuje poskytovat úvěry a půjčky s nižším procentem úroků, protože si klienty a jejich platební morálku důkladně prověří ještě před poskytnutím úvěru. Existují i společnosti, které úvěrové registry nepoužívají, jejich půjčky jsou proto rizikové a toto riziko je vyváženo mnohem vyššími úroky. Zápis v některém z registru dlužníků může dlužník dostat i za pouhé opoždění se splátkou, navíc o tomto zápisu ani nemusí vědět. Pak už má jen malou šanci získat další půjčku nebo konsolidovat úvěry. Takový klient se může ucházet pouze o půjčku bez kontroly zápisů v úvěrovém registru, ovšem tento typ půjček patří k nejdražším.